fild-projekt-logo

Reference

Elektroinstalacije:

 • Klinički Bolnički Centar Rijeka – Lokacija Sušak – Zgrada D3.1-2, 2a zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju I porodništvo
 • Klinički Bolnički Centar Osijek – OHBP I Dnevna Bolnica
 • Atlantic Multipower d.o.o. – Tvornica za proizvodnju energetskih pločica
 • INA – Industrija nafte d.d. – Izrada elektrotehničke projektne dokumentacije za nadogradnju data-centar infrastrukture
 • APIS d.o.o. – Rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture za omogućavanje prihvata dodatne informatičke opreme u sistem Sali APIS IT
 • AKD d.o.o. – Elektrotehnički projekt rekonstrukcije i prilagodbe elektroenergetskog sustava
 • HEP d.d. – Izrada elektrotehničke projektne dokumentacije za instalacije i ambijentalne rasvjete mosta Zvečaj
 • Muzej Krapinskih neandertalaca – Izrada elektrotehničke projektne dokumentacije muzeja
 • Tokić d.o.o – dogradnja i rekonstrukcija distribucijskog centra ‘Tokić’
 • Croatia osiguranje – poslovna građevina Croatia Osiguranja u Velikoj Gorici
 • Sveučilište u zagrebu Građevinski Fakultet – Tekstilpromet- prilagodba zgrade poslovnog centra
 • Atlantic grupa d.d. – dogradnja skladištno distributivnog centra – primarni podatkovni centar atlantic grupa – AG IT DC
 • Ministarstvo pravosuđa – općinski sud Kutina
 • Grad sisak – podatkovni centar grada Siska
 • Staroslavenski institut – izrada elektrotehničke projektne dokumentacije cjelovite obnove palače Škrlec-Balbi, Demetrova 11
 • Samostan Badija (Korčula) – zgrada sjemeništa Franjevačkog samostana Uznesenja Blažene Djevice Marije

Tehnička zaštita:

 • KBC Zagreb
  Usluga izrade izvedbenog projekta tehničke zaštite (kontrola pristupa, protuprovala, videonadzor), za građevine KBC-a Zagreb na lokacijama: Kišpatićeva 12, Petrova 13, Božidarevićeva 11
 • KB Sveti Duh – izrada izvedbenog projekta tehničke zaštite, za građevinu – rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh – dogradnja dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnja hidrostanice
 • Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
  Izrada izvedbenog projekta tehničke zaštite za prodajne centre LIDL
 • Hrvatska elektroprivreda d.d.
  Projektna dokumentacija sustava tehničke zaštite – HE Dubrovnik
 • Financijska agencija
  Izrada izvedbenih projekata sustava tehničke zaštite u poslovnim jedinicama Financijske agencije
 • Vrhovni sud Zagreb- Projekt sustava tehničke zaštite
 • Poduzetnička zona Kneginec – Izvedbeni projekt sustava videonadzora
 • Belupo – Upravna zgrada u Koprivnici – Izvedbeni projekt videonadzora, protuprovale i kontrole pristupa
 • VIPnet – rekonstrukcija i nadogradnja građevine ‘Trokut Žitnjak’
 • NK Hajduk – Stadion Poljud, Split – Izvedbeni projekt videonadzora, protuprovale i kontrole pristupa
 • Ministarstvo Pravosuđa- Projekt tehničke zaštite na Županijskom sudu u Šibeniku
 • Ministarstvo Pravosuđa- Projekt tehničke zaštite na Županijskom sudu u Dubrovniku

Nadzor:

 • INA d.d. – Stručni nadzor nad: Uređenje Data-centara INA-e u Lovinčićevoj ulici, te Aveniji V. Holjevca u Zagrebu
 • AKD d.o.o. – Vršenje stručnog nadzora na ugradnji sustava tehničke zaštite na lokaciji AKD-a u Osijeku
 • Zračna luka Zadar d.o.o.
 • KBC RIJEKA – Projektantski nadzor- lokacija Sušak – Zgrada d3.1-2, 2a zgrada Dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo
 • OŠ SREDIŠĆE -Stručno-obračunski nadzor nad izvedbom elektrotehničkih radova izgradnje OŠ Središće
 • OŠ JURE KAŠTELANA – Stručno-obračunski nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom OŠ Jure Kaštelana
 • INSTITUT ZA FIZIKU – Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb- Stručno-obračunski nadzor nad izvedbom elektrotehničkih instalacija na izgradnji poslovne građevine CALT
 • OŠ IVANJA REKA – Stručno-obračunski nadzor nad izvedbom elektrotehničkih instalacija na izgradnji OŠ Ivanja Reka s trodijelnom sportskom dvoranom i transformatorskom stanicom
 • Atlantic Multipower d.o.o. – Tvornica za proizvodnju energetskih pločica
 • Općinski kazneni sud (Trg Pravde)
 • Općinski sud Split – Stručno obračunski nadzor na izvođenju radova sustava tehničke zaštite
 • Hrvatska pošta d.d. – Kukuljanovo sortirni centar – Stručno obračunski nadzor nad izvedbom elektrotehničkih instalacija zgrade pošte za sortiranje, prijevoz i dostavu pošiljaka, distribucijski centar i radionice
 • AKD d.o.o. – Stručno obračunski nadzor na ugradnji sustava tehničke zaštite na lokaciji Zagreb, Savska cesta 31